Introductie

Autotrust Verzekeringsmaatschappij N.V. werd opgericht op 21 september 2017. Autotrust Verzekeringsmaatschappij N.V. is vrijgesteld van prudentieel toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB). Autotrust Verzekeringsmaatschappij N.V. geeft enkel verzekeringen uit middels een gevolmachtigd agent. Autotrust Europe B.V. treedt op als gevolmachtigd agent van Autotrust Verzekeringsmaatschappij N.V.

Bij Autotrust Verzekeringsmaatschappij N.V. staat de klant centraal. Wij herkennen ons in de volgende kernwaarden: professioneel, kundig en betrouwbaar. Autotrust Verzekeringsmaatschappij N.V. zet de wensen van u als klant centraal, daarom blijven we telkens innoveren en reflecteren.

Autotrust Europe B.V. treedt op als gevolmachtigd agent

Autotrust Europe B.V. treedt op als gevolmachtigd agent voor garantieverzekeringen. Een gevolmachtigd agent is een professionele dienstverlener, die bevoegdheid heeft om uit naam van een verzekeraar verzekeringen te sluiten en schaden te behandelen. Op deze terreinen verricht de gevolmachtigde agent vrijwel alle werkzaamheden en handelingen die een verzekeraar ook uitvoert. De verzekeraar als volmachtgever blijft verantwoordelijk voor de financiële risico’s. Dit is wettelijk geregeld.

Autotrust Europe B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12019198.

Autotrust Europe B.V. heeft 100% belang in Autotrust Verzekeringsmaatschappij N.V. Dit heeft geen invloed op de bedrijfsvoering.